Nyt Viborg Museum har fået to nye fagprofiler - Viborg Museum

Nyt Viborg Museum har fået to nye fagprofiler

Viborg Museum har ansat en udstillingsarkitekt og en ny museumsinspektør med speciale i retshistorie, der de kommende år skal bidrage til udviklingen af det nye bymuseum i Domkirkekvarteret.

Før Viborg Museum kan åbne dørene til et nyt bymuseum i Domkirkekvarteret i slutningen af 2021 er der de kommende år fokus på det omfattende forarbejde. Renoveringen af landsretsbygningen skal planlægges ned til mindste detalje, og arbejdet skal sættes i gang. Udover renoveringen af bygningen skal indholdet til de nye udstillinger også på plads. Som en del af den proces er to nye medarbejdere med forskellig fagprofil ansat på museet.

 

Den ene er Dorte Kook Lyngholm, der i januar er startet i jobbet som ny museumsinspektør på Viborg Museum. Dorte er ph.d. i historie fra Aarhus Universitet på en afhandling om retshistorie og har bred erfaring med museumsarbejde. Hun kommer fra en stilling som museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum. Tidligere har hun været ansat som museumsinspektør på Gammel Estrup og som forsker på Dansk Center for Herregårdsforskning. Dorte er specialist i retshistorie, der bliver et vigtigt nyt satsningsområde på det nye bymuseum, der i de kommende år skal udvikles og etableres i byens tidligere landsretsbygning. Dorte bor i Lystrup ved Aarhus med mand og fem børn.

 

Det er et kæmpe privilegium at få lov til at være en del af museets team, der skal opbygge det nye museum, da Viborg jo er en by, der emmer af historie. Her har netop retten og tinget været et jysk kraftcenter og et nationalt tyngdepunkt i over tusind år”, udtaler Dorte Kook Lyngholm.

 

I november startede museets nye udstillingsarkitekt. Valget faldt på Ivan Fuusgaard Sørensen, der er uddannet fra Arkitektskolen i Aarhus. Ivan bor i Brabrand med sin kone og tre børn og kommer fra en stilling som tegnestuearkitekt. Her har han arbejdet i krydsfeltet mellem arkitektur og indretning. Denne erfaring er han allerede i fuld gang med at bringe i spil i processen med at skabe de fremtidige udstillinger til Nyt Viborg Museum.

 

Det er en unik mulighed for mig at starte som arkitekt på Viborg Museum og være en del af hele arbejdet omkring de nye udstillinger og derigennem være med til at realisere visionen for Nyt Viborg Museum”, udtaler Ivan Fuusgaard Sørensen.

 

De to nye ansigter på museet blev valgt ud fra et flot ansøgerfelt på 115 personer, hvoraf de 60 havde søgt stillingen som museumsinspektør og 55 gik efter stillingen som udstillingsarkitekt.