Bronzealderens gravhøje - Viborg Museum

Projekter og netværk

Genealogier af bronzealderens gravhøje: Familiestruktur, kønsroller og indvirkningen af slægten på ældre bronzealders samfund

Ph.d.-projekt 2023-2026

De små landsforrædere – hævn eller reintegration?

Forskningsprojekt 2022-2024 om landsforræderne efter 2. verdenskrig

De Fem Halder

De Fem Halder - et formidlingsprojekt, der indbefatter målrettede forskningsbaserede arkæologiske undersøgelser

TheCityDwellers

TheCityDwellers - Migration and Health in Medieval Viborg

Yngre bronzealders kulturlandskab

Yngre bronzealders kulturlandskab - et samarbejde mellem Viborg Museum og Holstebro Museum 2010-2018

Netværk

Netværk

Genealogier af bronzealderens gravhøje: Familiestruktur, kønsroller og indvirkningen af slægten på ældre bronzealders samfund


Sådan lyder titlen på det ph.d.-projekt, som Casper Sørensen, museumsinspektør og arkæolog ved Viborg Museum, gennemfører i perioden 2023-2026.

Forskningsprojektets formål er at udforske hvordan samfundet i bronzealderen blev påvirket af slægtsforhold, relateret til familiestruktur og kønsroller. Den ældre bronzealder i Sydskandinavien var en opblomstringsperiode med højere temperatur og rigdom i form af guld og bronze, der blev importeret til området. Rigdommene blev henlagt i nyopførte gravhøje, som de efterladte slægter rejste som monumenter over deres afdøde. Samtidig fortsatte livet på de mange bosættelser, der ofte findes ved arkæologiske udgravninger andre steder i landskabet.

Et af nøgleelementerne i projektet er, de mægtige gravhøje og bosættelserne passer ind i vores viden om organisering af slægtslinjer og familiestruktur. De to hovedaspekter er stadig gennemtrængende og relevante i dag, hvor familien ofte er omdrejningspunktet i dagligdagen og dermed også en af hjørnestenene i samfundet. Hvordan var slægterne organiseret omkring begravelsen af deres afdøde og dagliglivet på bopladserne? Kan der findes overordnede træk der også er genkendelige i nutidens samfund? Hvordan var kønsrollernes betydning i familien og samfundet i bronzealderen? Det er blot nogle af de spørgsmål der knytter sig til.

Studiet af slægter og familiers organisering, betydning i samfundet og den afledte afspejling i det magtpolitiske spil er foregår på tværs af mange videnskaber. Inspirationen hentes både af DNA-studier, der inden for de seneste år har afdækket hvordan familier i forhistoriens Europa var sammensat og organiseret. Herudover har andre videnskaber som antropologi og sociologi beskæftiget sig med den mere kulturelle og sociale del af hvordan disse strukturer kan sammensættes i både enkeltstående eksempler og mere generelle træk.

Projektet vil fokusere på gravhøje og bosættelser fra bronzealderen fundet i det det midtjyske område med udgangspunkt i Viborgegnen. I landskabet findes både de fredede gravhøje der endnu er bevaret og synlige samt en stor andel af sløjfede høje, der er ødelagte og fremstår mere usynligt. Bosættelserne findes typisk som aftryk i jorden, og udgraves i forbindelse med arkæologiske undersøgelser. De mange spor fra landskabet skal sammen danne grundlaget for projektets kildemateriale.

Projektet udføres som del af museets forskningsstrategi, som bl.a. omfatter det tematiske forskningsprogram "Bronzealderens organisering af samfundet med udgangspunkt i Viborgegnen”. Projektet udføres i samarbejde med Aarhus Universitet, hvor en del af projektet udføres.

Projektet er støttet af Kulturministeriets Forskningspulje, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Elisabeth Munksgaard Fonden.

 

For yderligere information om projektet, kontakt Casper Sørensen på tlf: 4171 9176 eller mail: c7s@viborg.dk.