Netværk hos Viborg Museum - Viborg Museum

Projekter og netværk

Genealogier af bronzealderens gravhøje: Familiestruktur, kønsroller og indvirkningen af slægten på ældre bronzealders samfund

Ph.d.-projekt 2023-2026

De små landsforrædere – hævn eller reintegration?

Forskningsprojekt 2022-2024 om landsforræderne efter 2. verdenskrig

De Fem Halder

De Fem Halder - et formidlingsprojekt, der indbefatter målrettede forskningsbaserede arkæologiske undersøgelser

TheCityDwellers

TheCityDwellers - Migration and Health in Medieval Viborg

Yngre bronzealders kulturlandskab

Yngre bronzealders kulturlandskab - et samarbejde mellem Viborg Museum og Holstebro Museum 2010-2018

Netværk

Netværk


Netværk

 

Viborg Museum indgår i netværk med andre museer, kultur- og vidensinstitutioner, hvor det understøtter museets egen udvikling, og hvor museet kan understøtte det fælles udviklingsarbejde med andre institutioner. Museet deltager aktivt i følgende samarbejder og netværk:

  • Det arkæologiske netværk blandt de arkæologiske museer i Region Midtjylland.
  • Det arkæologiske netværk blandt de fem nordvestjyske museer med arkæologisk ansvar.
  • Det arkæologiske forskningsnetværk Neolitisk Netværk.
  • Det internationale forskningsnetværk: ENCOUNTER: European Network for Country House and Estate Research.
  • De internationale borgforskningsnetværker Château Gaillard, Castella Maris Baltici samt Magt, Borg og Landskab.
  • ODM’s Nyere Tids netværk.
  • ODM’s Tværfagligt netværk for museernes samlinger.
  • SDU’s museumsnetværk for forskningssamarbejder.

Viborg Museum deltager desuden i flere uformelle netværk, herunder en erfa-gruppe bestående af ledere og formidlingsinspektører fra tre nabomuseer i Holstebro, Herning og Randers, en erfagruppe bestående af museumsledere fra lokalhistoriske museer i Region Midtjylland samt netværk for museer omkring tyske flygtninge i og efter Anden Verdenskrig.

Viborg Museum er desuden medlem af dansk ICOM, Organisationen Danske Museer (ODM), Midtjyske Museers Udviklingsråd (MMU) og Museernes videncenter for digital formidling (MMEx).