Projekter og netværk

De fem Halder

De fem Halder

Yngre bronzealders kulturlandskab

Yngre bronzealders kulturlandskab - et samarbejde mellem Viborg Museum og Holstebro Museum

TheCityDwellers

TheCityDwellers - Migration an Health in Medieval Viborg

Netværk

Netværk


Netværk

 

Viborg Museum indgår i netværk med andre museer, kultur- og vidensinstitutioner, hvor det understøtter museets egen udvikling, og hvor museet kan understøtte det fælles udviklingsarbejde med andre institutioner. Museet deltager aktivt i følgende samarbejder og netværk:

  • Det arkæologiske netværk blandt de arkæologiske museer i Region Midtjylland.
  • Det arkæologiske netværk blandt de fem nordvestjyske museer med arkæologisk ansvar.
  • Det arkæologiske forskningsnetværk Neolitisk Netværk.
  • Det internationale forskningsnetværk: ENCOUNTER: European Network for Country House and Estate Research.
  • De internationale borgforskningsnetværker Château Gaillard, Castella Maris Baltici samt Magt, Borg og Landskab.
  • Det nationale netværk for nyere tids historie.


Viborg Museum deltager desuden i flere uformelle netværk, herunder en erfa-gruppe bestående af ledere og formidlingsinspektører fra tre nabomuseer i Holstebro, Herning og Randers samt en erfagruppe bestående af museumsledere fra lokalhistoriske museer i Region Midtjylland.

Viborg Museum er desuden medlem af dansk ICOM, Organisationen Danske Museer (ODM), Midtjyske Museers Udviklingsråd (MMU) og Museernes videncenter for digital formidling (MMEx).