Projekter og netværk

De fem Halder

De fem Halder

Yngre bronzealders kulturlandskab

Yngre bronzealders kulturlandskab - et samarbejde mellem Viborg Museum og Holstebro Museum

TheCityDwellers

TheCityDwellers - Migration an Health in Medieval Viborg

Netværk

Netværk

Yngre bronzealders kulturlandskab

I forbindelse med projektet Yngre bronzealders kulturlandskab har Viborg Museum og Holstebro Museum skiftevis afholdt et årligt seminar for fagarkæologer om forskellige aspekter af det arkæologiske materiale fra yngre bronzealder. I årene 2010-2016 afholdtes seks seminarer og efter hvert seminar er der udgivet en seminarpublikation.

Den seneste seminarpublikation, Status og samfundsstruktur i yngre bronzealders kulturlandskab, udkom i april 2018. Den koster 100 kr. + forsendelse, mens de første fem publikationer kan købes for 60 kr/stk. + forsendelse ved henvendelse til Viborg Museum (vibmus@viborg.dk) eller Holstebro Museum (info@holstebro-museum.dk).

 

Publikationer:

Depotfund i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Yngre bronzealders kulturlandskab, vol. 1. 2011. (7 artikler, 104 sider).

Bebyggelsen i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Yngre bronzealders kulturlandskab, vol. 2. 2012. (9 artikler, 160 sider).

Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Yngre bronzealders kulturlandskab, vol. 3. 2013. (9 artikler, 148 sider).

Kosmologien i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Yngre bronzealders kulturlandskab, vol. 4. 2014. (8 artikler, 114 sider).

Bronzestøbning i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Yngre bronzealders kulturlandskab, vol. 5. 2015. (9 artikler, 140 sider).

Status og samfundsstruktur i yngre bronzealders kulturlandskab. Yngre bronzealders kulturlandskab, vol. 6. 2018. (11 artikler, 238 sider).

Flemming Kaul: Gennem europæiske landskaber. Bronzealderens vidtstrakte forbindelser – og hvordan var de mulige?

Marianne Rasmussen: Landskabsorganisation i Sydvestjylland. Mobilitet og kontrol.

Peter Skoglund: Settlements, gathering places and burial grounds – Changes in landscape organisation around 1200 BC in Scania, southern Scandinavia.

Mads Runge: Regionale aspekter af hierarki og samfundsstruktur på overgangen mellem bronze- og jernalder.

Jens-Henrik Bech: Fårtoft 6 og bronzealderbebyggelsen i Thy – Status og perspektiver efter endnu en udgravningskampagne i Thisted.

Karen Margrethe Hornstrup: Fragmenter, omdannede genstande og social status i yngre bronzealder.

Martin Mikkelsen: Magtens kulturlandskab på Viborg-egnen i yngre bronzealder.

Ernst Stidsing: Østjyske fladmarksgravpladser med kontinuitet fra yngre bronzealder til tidlig førromersk jernalder. Et udtryk for højstatusbegravelser?

Jutta Kneisel: Face urns in different social contexts – Patrilineal patterns versus equality?

Mirosław Masojć & Bjarne Henning Nielsen: Multifaceted analyses of the Grydehøj cult house.

Mogens Bo Henriksen: Højgravfeltet på Voldtofte Vestermark. Nye fund og perspektiver.