Se publikationerne fra 2009 til 2013 - Viborg Museum

Artikler og publikationer fra Viborg Museum

Udgivelser fra 2019 og frem

Publikationer fra 2019 og frem.

Udgivelser fra 2014 til 2018

Se publikationerne fra 2014 til 2018

Udgivelser fra 2009 til 2013

Se publikationerne fra 2009 til 2013

Udgivelser frem til 2008

Se publikationerne frem til 2008

 

 

Udgivelser fra 2009 til 2013

På denne side finder du et udvalg af publikationer skrevet af museets medarbejdere. Skrifterne rummer både forskningsformidling og forskningspublikationer med fokus på nogle af de centrale forskningsområder, som Viborg Museum har valgt at arbejde med. 

Publikationer markeret med • har gennemgået fagfællebedømmelse. Det er en grundlæggende metode, som forskningsverdenen bruger til at kvalitetssikre forskningsproduktion, og den indgår i Slot- og Kulturstyrelsens krav til statsanerkendte museers forskningsproduktion.

 

2013

Viborgegnens voldsteder. Kjællingbøl
Jesper Hjermind 2013. I: Viborg bogen 2013, s. 75-90.
Tidsskriftartikel

Viborgs klostre
Jesper Hjermind 2013. I: Fra Viborg-egnen 2013, s. 47-70.
Tidsskriftartikel

Bindingsværk i Bjørnsholms borggård
Jesper Hjermind, Hugo Støttrup Jensen, Karsten Lyngsie 2013. I: Vesthimmerlands Museums Årbog 2013, s. 45-60.
Tidsskriftartikel

Rituelle anlæg og højgravpladser i relation til yngre bronzealders dødekult •
Martin Mikkelsen 2013. I: Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab (red. S. Boddum, M. Mikkelsen og N. Terkildsen). Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 3, 2013, s. 55-90. Læs artiklen: Klik her >>
Bidrag til antologi

The topographical placing of the Late Neolithic and Bronze Agesettlements and an introduction to a new interpretation of the layout of the individual farms in the Bronze Age •
Martin Mikkelsen 2013. I: Siedlunden der älteren Bronezeit. Beiträge zur Siedlungsarchäologie und Paläoökologie des zweiten vorchristlichen Jahrtausends in Südskandinavien, Norddeutschland und den Niederlanden. Workshop vom 7. bis 9. April 2011 in Sankelmark. Studien zur nordeuropäischen Bronzezeit, Band 1. Neumünster, s. 33-66.
Bidrag til antologi

Da byen fik sin nye banegård
Dan Ersted Møller 2013. I: Viborg bogen 2013, s. 18-31.
Tidsskriftartikel

Sportens by
Dan Ersted Møller 2013. I: Viborg bogen 2013, s. 38-46.
Tidsskriftartikel

Kongen forbyder gøgl og spil
Dan Ersted Møller 2013. I: Viborg bogen 2013, s. 71-72.
Tidsskriftartikel

Da jernbanen kom til Viborg
Henning Ringgaard Lauridsen 2013. I: Viborg bogen 2013, s. 11-17.
Tidsskriftartikel

Desertørernes flugt til Lindum Skov
Henning Ringgaard Lauridsen 2013. I: Viborg bogen 2013, s. 47-54.
Tidsskriftartikel

Rippet for alt
Henning Ringgaard Lauridsen 2013. I: Viborg bogen 2013, s. 73-74.
Tidsskriftartikel

”Det store gæstebud” – i Viborg, København og Klaksvig
Margit Petersen. I: Viborg bogen 2012, s. 91-94.
Tidsskriftartikel

Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab
Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 3. Redaktion Sanne Boddum og Martin Mikkelsen, Viborg Museum samt Niels Terkildsen, Holstebro Museum.
Redaktionelt arbejde

Viborg Bogen 2013
Årbog. Redaktion Lise-Mette Markvart og Henning Ringgaard Lauridsen.
Redaktionelt arbejde

 

2012

Children´s Lives in Viborg 1000-1550
Jesper Hjermind 2012. I: Lübecker Schriften zur Stadarchäologi im Hanseraum 8, s. 551-564.
Tidsskriftartikel

Med høg på hånd. Stormandsliv i det tidlige 1000-tal ved Viborg Søndersø
Jesper Hjermind 2012. I: Viborg bogen 2012, s. 77-88.
Tidsskriftartikel

Development-led archaeology in Denmark •
Martin Mikkelsen 2012. I: Development-led Archaeology in Northwest Europe. Proceedings of a Round Table at the University of Leicester 19th–21st November 2009. Edited by Leo Webley, Marc Vander Linden, Colin Haselgrove and Richard Bradley). Oxford, s. 117-127
Bidrag til antologi

"Dobbeltgårde" i yngre bronzealder •
Martin Mikkelsen 2012. I: Bebyggelsen i yngre bronzealders lokale kulturlandskab (red. S. Boddum, M. Mikkelsen og N. Terkildsen). Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 2, 2012, s. 41-65. Læs artiklen: Klik her >>
Bidrag til antologi

Reddet!
Martin Mikkelsen 2012. I: Viborg bogen 2012, s. 70-76.
Tidsskriftartikel

De viborgensiske nazister
Peter H. Iversen 2012. I: Viborg bogen 2012, s. 63-69.
Tidsskriftartikel

Ford og Philipsen
Henning Ringgaard Lauridsen 2012. I: Viborg bogen 2012, s. 5-12.
Tidsskriftartikel

Skynd dig, kom!, om føje år... : Viborg 1859 - by og egn under forandring
Henning Ringgaard Lauridsen 2012. I: Viborg bogen 2012, s. 46-53.
Tidsskriftartikel

Kap Viborg - rebslager Thostrups sønner på Danmark-ekspeditionen 1906-08
Margit Petersen. I: Viborg bogen 2012, s. 39-45.
Tidsskriftartikel

Bebyggelsen i yngre bronzealders lokale kulturlandskab •
Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 2. Redaktion Sanne Boddum og Martin Mikkelsen, Viborg Museum samt Niels Terkildsen, Holstebro Museum.
Redaktionelt arbejde

Viborg Bogen 2012
Årbog. Redaktion Peter H. Iversen og Henning Ringgaard Lauridsen.
Redaktionelt arbejde

 

2011

Børneliv i Viborg 1000-1550
Jesper Hjermind 2011. I: Fra Viborg-egnen 2011, s. 49-65.
Tidsskriftartikel

Et kongeligt museum. Grevinde Danner og Frederik VII på besøg i Viborg 1861
Jesper Hjermind 2011. I: Viborg bogen 2011, s. 46-59.
Tidsskriftartikel

Muldfjælsploven i Danmark. Fra yngre romersk jernalder til senmiddelalder •
Lars Agersnap Larsen 2011. I: Nyhedsbrevets ph.d. afhandlinger og specialer, Ny række, bind 20.
Bog

Fårdalfundet i yngre bronzealders kulturlandskab - fra periferi til centrum? •
Martin Mikkelsen 2011. I: Depotfund i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 1, 2011, s. 37-61.
Bidrag til antologi

Bronzesværdet fra Rødding i det lokale kulturlandskab •
Martin Mikkelsen 2011. I: Depotfund i yngre bronzealders lokale kulturlandskab (red. S. Boddum, M. Mikkelsen og N. Terkildsen). Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 1, 2011, s. 75-79. Læs artiklen: Klik her >>
Bidrag til antologi

Forskning og publicering. Vidensproduktion i forbindelse med bygherre finansierede udgravninger
Martin Mikkelsen 2011. I: Arkæologisk forum nr. 24, maj 2011, s. 14-17.
Tidsskriftartikel

Hvad skal vi med arkæologien?
Martin Mikkelsen 2011. I: Viborg bogen 2011, s. 60-73.
Tidsskriftartikel

Museum og arkiv - en fortælling om købstadsbonden og andre af fortidens godtfolk
Dan Ersted Møller 2011. I: Viborg bogen 2011, s. 81-88.
Tidsskriftartikel

Drama og hverdag - en guide til Viborg Museums nye udstillinger
Henning Ringgaard Lauridsen 2011. I: Viborg bogen 2011, s. 10-45.
Tidsskriftartikel

Bevaring - om forudsætningen for en museumssamling
Margit Petersen. I: Viborg bogen 2011, s. 74-88.
Tidsskriftartikel

Hvad husker de om os på fremtidens museum?
Rikke Johansen Smidt 2011. I: Viborg bogen 2011, s. 89-98.
Tidsskriftartikel

Depotfund i yngre bronzealders lokale kulturlandskab •
Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 1. Redaktion Sanne Boddum og Martin Mikkelsen, Viborg Museum samt Niels Terkildsen, Holstebro Museum.
Redaktionelt arbejde

Viborg Bogen 2011
Årbog. Redaktion Peter H. Iversen og Henning Ringgaard Lauridsen.
Redaktionelt arbejde

 

2010

Med Gunner på visitats i Viborg
Jesper Hjermind 2010. I: Gunner - bisp i Viborg 1222-1251 (red. Jesper Hjermind, Kristian Melgaard), s. 76-93.
Læs artiklen: Klik her >>
Bidrag til antologi

På sporet af Viborgs middelalderlige sognekirker
Jesper Hjermind 2010. I: Fra Viborg-egnen 2010, s. 81-103.
Tidsskriftartikel

"- and surrounded the town with ramparts" - A "short story" about a long line of defence in Viborg
Jesper Hjermind 2010. I: Lübecker Schriften zur Stadarchäologi im Hanseraum 7, s. 837-844.
Tidsskriftartikel

De fem Halder - Kan man kigge gennem jorden? Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi
Lars Agersnap Larsen & Jesper Hjermind 2010. Læs rapporten: Klik her >>
Rapport

Kvinden fra Fårdal
Martin Mikkelsen 2010. I: Tjele på langs 8, s. 77-87.
Tidsskriftartikel

Trælurerne fra Kærgård
Kamilla Fiedler Terkildsen 2010. I: Viborg bogen 2010, s. 60-63.
Tidsskriftartikel

I landsknægtens sko
Michael Bækskov Thomasen 2010. I: Viborg bogen 2010, s. 72-79.
Tidsskriftartikel

Købmandsgårde og embedshuse - de kommunale bygninger i Viborgs bymidte
Henning Ringgaard Lauridsen 2010. I: Viborg bogen 2010, s. 5-20.
Tidsskriftartikel

Den sydlige Limfjordsegns Arbejderforening
Henning Ringgaard Lauridsen 2010. I: Viborg bogen 2010, s. 64-71.
Tidsskriftartikel

Viborgs brande
Henning Ringgaard Lauridsen 2010. I: Fra Viborg-egnen 2010, s. 147-157.
Tidsskriftartikel

Skindkappen fra True Mose
Margit Petersen. I: Viborg bogen 2010, s. 30-37.
Tidsskriftartikel

Midt i historierne - natur, kultur og kunst i Region Midtjylland
Morten D. D. Hansen, Dan Ersted Møller, Marianne Reng 2010 (red. Søren Østergård Madsen).
Bidrag til antologi

Viborg Bogen 2010
Årbog. Redaktion Peter H. Iversen og Henning Ringgaard Lauridsen.
Redaktionelt arbejde

 

2009

Luksusliv i Viborg, ca. 1000-1650
Jesper Hjermind 2009. I: Fra Viborg-egnen 2009, s. 125-151.
Tidsskriftartikel

Til fest og glæde. Brikker til øllet, vinen og det gode måltids historie i Viborg
Jesper Hjermind 2009. I: Viborg bogen 2009, s. 48-62.
Tidsskriftartikel

Genfunden langhøj fra bondestenalderen
Mikkel Kieldsen 2009: I: Viborg bogen 2009, s. 20-24.
Tidsskriftartikel

Fra krigsvåben til jagt- og sportsvåben - To sjældne armbrøster i Viborg Stiftsmueseums nye middelalderudstilling
Claus Frederik Sørensen 2009. I: Viborg bogen 2009, s. 35-40.
Tidsskriftartikel

Den sidste "kartoffeltyskerlade"
Henning Ringgaard Lauridsen 2009. I: Viborg bogen 2009, s. 10-19.
Tidsskriftartikel

Klædt på til selskab : festkjoler i de glade 1920'ere
Margit Petersen. I: Viborg bogen 2009, s. 41-47.
Tidsskriftartikel

Kære Sørensen
Rikke Johansen Smidt 2009. I: Viborg bogen 2009, s. 5-9.
Tidsskriftartikel

Viborg Bogen 2009
Årbog. Redaktion Henning Ringgaard Lauridsen.
Redaktionelt arbejde